REKONSTRUKCE ASPIRAČNÍHO SYSTÉMU VARNY

Název projektu: Rekonstrukce aspiračního systému varny

Projekt rekonstrukce aspiračního systému varny povede ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek a ke snížení fugitivních emisí TZL, které vznikají při dopravě a čištění sladu. Instalací posuzovaného zařízení by mělo dojít ke snížení emisí z posuzované provozovny o přibližně 1,8 t/r TZL, resp. 1,4 t/r PM2,5, což bude mít příznivý vliv na imisní situaci v oblasti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

zpět na stránky Pardubického pivovaru